1 Driftstörningar

Publicerad 2022-02-21, kl 10:59

Lokala leverantörer stärker näringslivet

En allt större del av den kommunala servicen köps in från näringslivet och Alingsås kommun jobbar aktivt med att locka lokala företag att delta i upphandlingar.

— Det finns många fördelar med lokala leverantörer. Om vi gynnar det lokala näringslivet får de möjlighet att utveckla sina verksamheter och skapa fler arbetstillfällen, säger Georgia Lidborg, upphandlare på Alingsås kommun.

Varje år genomför Alingsås kommun många upphandlingar i varierade storlekar. Målsättningen är att hitta bra leverantörer som på olika sätt bidrar till den kommunala servicen. Siffror från Svensk Näringsliv visar att Alingsås kommun mellan 2002 och 2020 ökat sina inköp från näringslivet från 6,8 till 12,3 procent av den totala kommunala välfärden. 

Av de upphandlingar som läggs ut svarar en allt större del av det lokala näringslivet med att lägga anbud. En förklaring till det är att Georgia Lidborg och hennes kollegor på upphandlingsenheten numera erbjuder utbildning för företagare.

— De får lära sig hur en upphandling fungerar och hur de gör för att skicka in anbud. Det har varit väldigt uppskattat och något vi planerar att fortsätta med. Fördelen är att våra utbildningar även ger kunskap om hur de skickar in anbud till andra kommuner, och det gynnar givetvis Alingsås kommun i stort om våra företag är med och konkurrerar på marknaden.

En upphandling styrs till stor del av lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktörer ska behandlas lika, så det går inte att utesluta företag från andra kommuner. 

— Vi behöver ta hänsyn till verksamhetens behov och krav för alla upphandlingar. För att underlätta för både verksamheten och för leverantörerna kan vi ibland välja att dela en upphandling i olika delområden, både geografiskt och/eller per artikelgrupper. Det kan underlätta för mindre aktörer att lämna anbud, säger Georgia Lidborg. 

— Dessutom måste vi, förutom att hålla oss inom lagen för offentlig upphandling, även väga in kommunens övergripande mål där Agenda 2030 är en viktig del. Det kan till exempel vara att undvika onödiga transporter eller att ställa sociala krav som lokala praktikplatser.

Daniél Nordh: ”Det passade oss perfekt”

DSA Produktion är ett av de senaste lokala företagen som blivit leverantör till Alingsås kommun. I samma upphandling blev KP Skylt tvåa och de två lokala företagen kommer att leverera skyltar till Alingsås kommun de kommande fyra åren.

— Vi började med att gå utbildningen som kommunen arrangerade och den gav oss väldigt mycket om hur en upphandling kan se ut och vad man bör tänka på när man lämnar anbud. Så det var en jättebra grej som passade oss perfekt, säger Daniél Nordh på DSA Produktion.

Daniél menar vidare att arbeta med kunder som finns i närområdet sparar mycket tid och dessutom är positivt för miljön.

— Vi jobbar nära våra kunder och vill att de ska kunna titta, klämma och känna innan beställning. Så att arbeta lokalt är betydligt enklare än att till exempel behöva åka till Göteborg fram och tillbaka. Så jag ser mycket positivt på att Alingsås kommun stöttar det lokala näringslivet på de sätt som är möjligt inom lagens ramar.

Alingsås kommun