Publicerad 2022-02-17, kl 13:32

Kommunen ringer äldre om fjärde vaccindos

Den här veckan har Alingsås kommun börjar ringa till personer med hemstjänst för att höra vilka som är intresserade av att få sin fjärde spruta.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska regionerna erbjuda personer som är över 80 år, har hemtjänst eller hemsjukvård eller bor på äldreboende en fjärde dos vaccin mot covid-19.

Alingsås kommun bistår Västra Götalandsregionen med att ringa runt till personer med hemtjänst för att höra efter hur intresset för en fjärde spruta är. Kommunen lämnar sedan över underlaget till vårdcentralerna som utför vaccinationen.

Kommunens personal som ringer frågar aldrig efter kontonummer, Bank-ID eller andra typer av lösenord. 

Alingsås kommun