Publicerad 2022-02-11, kl 13:00

Höga siffror för Alingsås i medborgarundersökning

I undersökningen svarar 93 procent av alingsåsarna att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Detta och flera andra glädjande trender för Alingsås framkommer när SCB sammanställt sin årliga medborgarundersökning.

Nästan 500 alingsåsare deltog

Varje år erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i sin medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021, däribland Alingsås. Ett urval personer drogs även från de resterande kommunerna för att också få med deras åsikter. I Alingsås svarade 41 procent av de tillfrågade, totalt 493 personer, vilket var tillräckligt för att kunna utläsa ett statistiskt intressant resultat.

Nöjda med sin kommun

Vad tycker då alingsåsarna? Hela 93 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 72 procent skulle även rekommendera andra personer att flytta till kommunen om de hade möjligheten.

Även kommunen som organisation får ett gott betyg i undersökningen. En så stor andel som 81 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Alla dessa tre resultat indikerar att Alingsås är en levande kommun med nöjda invånare och att organisationen gör det jobb som förväntas av den.

 – Det är glädjande att få se svart på vitt att det jobb vi gör får resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M). I slutändan handlar ju allt vi gör om att alingsåsarnas livskvalitet ska öka och att man ska känna sig stolt och glad över att bo i just Alingsås kommun.

Hög upplevd trygghet

Undersökningen var omfattande och bad om deltagarnas åsikter kring vitt skilda ämnen. Det fanns ytterligare områden där Alingsås var bättre än genomsnittet, till exempel skola, äldreomsorg, cykelvägar och pendelparkeringar. Föga förvånande var alingsåsarna även ovanligt nöjda med kaféutbudet på hemorten.

En till faktor som stack ut i undersökningen var alingsåsarnas upplevda trygghet i samhället. Här känner sig invånarna tryggare än på många andra platser i Sverige. Man är mindre rädd för att utsättas för våld eller inbrott än snittmedborgaren och är särskilt nöjd med polisens närvaro i kommunen.

Alingsås kommun