Publicerad 2022-02-02, kl 08:20

Before Work om klimat och energi

Tisdagen den 22 februari har du som företagare, politiker eller kommunal tjänsteperson möjlighet att tillsammans med Alingsås kommun och Alingsås Energi delta på ett digitalt Before Work på tema hållbarhet, klimat och energi. Klimathotet är vår tids stora ödesfråga och alla har en roll i klimatomställningen, inte minst näringslivet.

I Alingsås kommun pågår ett arbete med att ta fram ett ambitiöst klimatprogram för begränsad klimatpåverkan. En mångfald av aktörer behöver samverka för att lyckas genomföra klimatprogrammet, och nu ser vi, genom kommunens miljöstrateg Sara Lehman Svensson, fram emot att presentera ett utkast för er under ett Before Work.

Alingsås Energi jobbar konkret med klimatomställningen genom att underlätta för företag, invånare och besökare i Alingsås att få tillgång till klimatsmarta energilösningar. Micnael Ingeldi och Fredrik Wizemann berättar under morgonen om sitt arbete med solceller samt planerna för utbyggnad av publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon.

Kommunens energi- och klimatrådgivare Jonas Dahl tipsar om den kostnadsfria rådgivning som erbjuds företag och privatpersoner kring minskad energianvändning, sänkta energikostnader och övergång till hållbara energislag.

Kort fakta
Vad: Before Work om klimat och energi
Tid: Tisdag den 22 februari kl. 8–9 på Teams (länk skickas inför mötet)
Anmälan: Senast den 18 februari till christina.falk@alingsas.se

Alingsås kommun