Publicerad 2022-01-25, kl 09:45

Saadia Hussain hyllar kvinnan i ny utställning

Lördagen den 29 januari öppnar Alingsås konsthalls nya utställning Power Pain Pleasure av Saadia Hussain. Med utgångspunkt i sin egen familjehistoria berättar hennes poetiska och färgstarka verk historier om den generation kvinnor som format henne, om de som banade väg.

— Jag har ärvt styrka, sår och smärta – men också förmågan att njuta av alla de kvinnor som möjliggjort mig; min mamma, min mormor, min farmor, min moster, mina fastrar, säger Saadia Hussain. Deras berättelse är också min. Jag tar chansen att berätta på mitt sätt och det finns ett ansvar i att föra deras historia vidare.

Saadia Hussain har sin bas i Stockholm men arbetar både nationellt och internationellt. Hennes konstnärskap kretsar kring frågor om klass, kreativitet, tillgänglighet, demokrati, delaktighet och jämlikhet. Genom färgstarka mönsterbyggen både identifierar och illustrerar Hussain relationer, vanor, traditioner och system.

— Jag har jobbat på verken i utställningen Power Pain Pleasure de senaste åren och kanske har jag påverkats av den globala sårbarheten som pandemin har visat oss alla, för mitt uttryck har blivit personligare nu, fortsätter Hussain

Konstutövande som en mänsklig rättighet

Hussain berättar att hon har kommit till en punkt där hon talar sin egen sanning och ser den som en ingång till något större. Utställningen som startpunkten på en diskussion som inte bara handlar om kvinnorollen. Mönster konstrueras, omskapas, kombineras och komprimeras till berättelser om samtidens och, framför allt, människans komplexitet.

— Jag använder starka färger så att den som betraktar bjuds in och förhoppningsvis stannar kvar lite längre och upptäcker nyanserna och kontrasterna i mina verk, säger Hussain. Jag strävar efter att få nå ut och leker med det personliga och politiska på ett poetiskt sätt.

Hussain anser att konst och konstutövande är en mänsklig rättighet och ett behov som alla människor har – där de med konsten som språk kan uttrycka sina erfarenheter, tankar och känslor. En stor del av sitt konstnärskap har Hussain ägnat åt att utforska och utveckla metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande. 

Under våren kommer Hussain att genomföra ett samskapande konstprojekt tillsammans med elever från Lendahlsskolan här i Alingsås.

Saadia Hussain (f. 1973 i Lahore, Pakistan) är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist. Hussain är utbildad på Konstfack och på National College of Arts i Lahore.

Digital vernissage

Varmt välkommen på vernissage och invigning lördag 29 januari som på grund av restriktioner ser lite annorlunda ut denna gång.

Program för dagen
– konsthallen öppen för allmänhet klockan 10-12
– klockan 12 stänger konsthallen för besökare och utställningen invigs via livesändning av Rebecka Gustin (S), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.
– därefter följer ett kortare samtal med konstnären Saadia Hussain.

Invigningen och samtalet ses på kulturhusets YouTube-kanal https://tiny.cc/alingsaskulturhus 

Alingsås kommun