Publicerad 2022-01-21, kl 13:41

Stor personalfrånvaro i förskolor, skolor och fritidshem

Just nu är smittspridningen av covid-19 hög i Alingsås kommun. Det innebär en ansträngd situation i kommunens verksamheter med hög sjukfrånvaro. Vi arbetar intensivt med bemanning för att kunna hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna.

Idag har vi gått ut med en vädjan till alla vårdnadshavare som kan hjälpa till i nuläget genom att hämta sina barn tidigare eller låta barnen vara hemma från förskola och fritidshem när det är möjligt.

Den som har behov av omsorg är självklart välkommen att lämna sitt barn som vanligt, men om vi alla hjälps åt maximerar vi chanserna att hålla all samhällsviktig verksamhet öppen genom den här perioden. 

Vi kan hamna i ett läge där vi behöver korta ner öppettider för förskola och fritidshem eller stänga delar av verksamheten. Målsättningen är såklart att inte behöva göra det, utan att kunna ha all verksamhet öppen som vanligt. Om vi tvingas stänga delar av verksamheten kommer elevers rätt till grundskola och grundsärskola att prioriteras samt omsorg för barn och elever till dem som har samhällsviktiga arbeten.

Personalen i förskola, skola och fritidshem gör sitt yttersta för att upprätthålla god omsorg och utbildning och möta barn och elever på allra bästa sätt i rådande situation.


Barn- och ungdomsförvaltningens reception

NULL