Publicerad 2022-01-21, kl 13:35

Öppna förskolan är stängd

Med anledning av den höga smittspridningen är öppna förskolan i Alingsås kommun stängd.

Öppna förskoleverksamheterna i Noltorp, Sollebrunn och Hemsjö är stängda från 24 januari till och med 28 februari. Vi gör det för att minska smittspridningen och för att kunna fördela om personalresurser.

Alingsås kommun