Publicerad 2022-01-17, kl 11:19

Nu kan du hämta din miljötratt

Nu satsar Alingsås kommun på att minska matfettet som spolas ner i avloppsnätet. 3000 miljötrattar har köpts in och kan nu hämtas av alingsåsarna.

Matfett i avloppet skapar problem i det kommunala avloppsnätet, i pumpstationer och i våra reningsverk. Dessutom kan det leda till översvämningar om det samlas mycket matfett på samma ställe som stelnar till en propp.

— De kostnader som skadorna orsakar drabbar i slutändan alla som har kommunalt vatten och avlopp så det ligger i allas intresse att minska matfettet i avloppsvattnet, säger Staffan Kaltin, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att hjälpa alingsåsarna på traven med att bryta vanan att spola ner matfett i diskhon har kommunen köpt in 3000 miljötrattar. Dessa finns att hämta på Sveagatan, på Bälinge återvinningscentral och på servicekontoret i Sollebrunn. 

— Man får med en manual när man hämtar tratten. Men enkelt förklarat passar den på en vanlig PET-flaska så att man kan samla allt fett i en flaska som man sedan slänger i brännbara hushållssopor. Mindre mängder fett i stekpannor eller kokkärl torkas ur med hushållspapper som slängs i brännbart eller komposterbart, säger Staffan Kaltin.

Utöver utdelningen av miljötrattar under kampanjen satsar kommunen på marknadsföring i sociala medier och på affischer.

— Det kan också bli aktuellt med riktade insatser mot områden där vi ser att det är problem med mycket matfett i avloppsvattnet, säger Staffan Kaltin.

Läs mer om hantering av hushållsfett.

Staffan Kaltin

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA