Publicerad 2022-01-13, kl 15:39

Ansträngt läge i kommunens verksamheter

Förra veckan var smittspridningen av covid-19 i Alingsås kommun störst i regionen. Det i jämförelse med resterande kommuner. De senaste veckornas utbrott lämnar nu ett tydligt avtryck i kommunens verksamheter. 

— Det är ansträngt i alla förvaltningar med ett stort personalbortfall, säger kommundirektör Maria Standar.

Förra veckan var en rekordvecka i antal bekräftade fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen. I Alingsås var antalet sjukdomsfall högst med drygt 1 100 smittade personer under vecka 1. Just nu jobbar kommunen hårt för att bibehålla den kommunala servicen till invånarna. Sophämtningen har blivit lidande efter hög sjukfrånvaro på insamlingsenheten och även vård- och omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder som att stänga alla träffpunkter för äldre personer. 

— Även om det är ett ansträngt läge är de allra flesta verksamheterna igång som vanligt. Men vi kan hamna i ett läge där öppettider och annat kan förändras med kort varsel, det måste invånarna vara beredda på när de besöker eller kontaktar oss, säger Maria Standar.

Det är framför allt personalbortfall som är den kritiska punkten. Många är hemma sjuka eller sitter hemma i karantän efter att någon nära kontakt testat positivt för covid-19.

— Vår HR-avdelning arbetar nu intensivt med att tillgodose behovet av vikarier. Främst handlar det om vård, omsorg, skola och förskola, men i stort sett alla förvaltningar är drabbade. Finns det tillgängliga vikarier som vill hjälpa till att hålla Alingsås igång är det nu de behövs, säger Maria Standar, som understryker att det är viktigt att alla följer de råd och rekommendationer som gäller.

— Om alla hjälps åt och drar sitt strå till stacken maximerar vi våra chanser att hålla all samhällsviktig verksamhet igång genom den här perioden. 

Alingsås kommun