Publicerad 2022-01-12, kl 14:03

Träffpunkterna stängda februari ut

På grund av den ökade smittspridningen stänger Alingsås kommun samtliga träffpunkter februari månad ut.

Normalt sett har Alingsås kommun fyra träffpunkter där äldre kan få gemenskap och delta i olika aktiviteter. Under pandemin tvingades först alla träffpunkter stängas innan vi den senaste tiden har kunnat öppna upp verksamheten i Sollebrunn och på Noltorp. 

Nu syns en ökad smittspridningen och för att skydda våra äldre från sjukdom är det beslutat att återigen stänga ner alla träffpunkter. Det sker med omedelbar verkan och beslutet gäller till att börja med februari månad ut.

Vi följer pandemins utveckling och kommer att ge nya besked när situationen förändras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen