Publicerad 2022-01-12, kl 11:12

Sjukfrånvaro hindrar serviceinsatser

Hemtjänsten har just nu en hög sjukfrånvaro på grund av covid-19. Det leder till att alla serviceinsatser inte kan genomföras.

Alla omvårdnadsinsatser kommer att genomföras som vanligt. Däremot måste för tillfället en del serviceinsatser som inte är akuta att ställas in. Alla brukare som drabbas av detta får information via brev.

Vi hoppas att vi inom kort kan återgå till det normala och genomföra alla serviceinsatser. Fram till dess vädjar vi om förståelse för vår situation. 

Titti Davidsson

NULL

Avdelningschef hemtjänst, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen