Publicerad 2022-01-03, kl 07:39

VA-arbete på Norra Strömgatan

I vecka 2 startar ett arbete på Norra Strömgatan som påverkar framkomligheten på gatan.

Det är VA-ledningar som ska bytas ut på sträckan mellan Nygatan och Östra Ringgatan, inklusive de båda korsningarna. Alingsås Energi är med och samverkar för att förbereda inför fiber och gatubelysning. Senare under året väntar också stensättning på samma sträcka.

Byggtiden beräknas till två-tre månader beroende på väderförhållande. Gatan kommer vara helt eller delvis avstängd under tiden så var vänlig följ skyltning på plats.

Kortare avbrott på vattenleveranserna kommer att ske vid omkopplingar. Eventuellt kan vattnet bli grumligt korta perioder under arbetets gång, spola i så fall tills vattnet är klart igen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen