Publicerad 2021-12-22, kl 16:46

Lyckat samarbete för inkludering i byggbranschen

År 2020 inledde Alingsåshem, Alingsås kommun och representanter från byggbranschen ett samarbete för att utbilda nyanlända inom olika områden inom bygg. Projektet blev så lyckat att utbildningen nu är en del av vuxenutbildningens ordinarie utbud.

Inkluderande Bygg är en utbildning framtagen för att matcha nyanlända mot anställningsbehovet hos byggbranschen. I styrgruppen för Inkluderande Bygg ingår representanter från Alingsåshem, Alingsås kommun och olika företag inom byggbranschen. I våras tog den första klassen examen från vad som då var ett pilotprojekt för kommunen.

– Vi hade stora förhoppningar kring projektet och det har gått över förväntan. Nu är Inkluderande Bygg en del av vår ordinarie utbildningsverksamhet, säger Stefan Hagebring, rektor för vuxenutbildningen i Alingsås kommun.


Examen för 2.0

Nu är det dags för ytterligare fem elever att kliva ut i arbetslivet. Under drygt ett års tid har de utbildats inom byggteknik och svenska på Alströmergymnasiet. I utbildningen har även nio månaders praktik ingått på Skanskas byggarbetsplatser, till exempel Alingsåshems byggnation av Brogårdens förskola, renoveringen av Mjörngatan samt byggnationen av Villa Brogården. Beroende på tidigare erfarenheter har eleverna praktiserat inom olika yrkesområden, bland annat plattsättning och finsnickeri. Tanken med praktiken har varit att både ge praktisk kompetens inom bygg och möjlighet att träna på det svenska språket ute på en arbetsplats.

– Vi har upplevt ett väldigt stort engagemang från elevernas sida, säger Jens Wallin, rektor för Bygg- och anläggning på Alströmergymnasiet.

Jon Tjärnström, projektchef på Skanska som har följt eleverna under praktiken håller med.

– Det har varit bra byggprojekt att praktisera på där de har fått följa byggnationen från start till mål. Eleverna har verkligen imponerat på många av oss i hur snabbt de har utvecklats. De har blivit en del av gänget på arbetsplatsen.


Anställning efter utbildning

Efter utbildningen är eleverna rustade för att kunna börja jobba direkt. Under lektionstid har de övat både på att skriva CV och personligt brev men också i att gå på anställningsintervju, för att kunna söka sig vidare inom byggbranschen. Utbildningen har gett ett gott resultat där alla i första omgången har gått vidare inom branschen och samtliga elever i andra omgången har sökt flera jobb och har positiva framtidsutsikter.

– Alingsåshem är stolta över att ha varit med och startat upp det här projektet, säger Lotta Bohlin, kundservicechef Alingsåshem. Att utbildningen nu är en del av Campus Alingsås ordinarie utbud känns fantastiskt roligt. Vi ställer sociala krav på våra entreprenörer vid upphandling och hoppas på så sätt kunna bidra med fler praktikplatser även framöver. Vi önskar de nyutexaminerade och kommande elever lycka till!


För ytterligare information och kommentarer, vänligen kontakta:

Lotta Bohlin, kundservicechef Alingsåshem
0322–61 77 14
lotta.bohlin@alingsashem.se

Mia Wallander, projektledare Inkluderande Bygg i Alingsås
0322-61 66 65
mia.wallander@alingsas.se

Alingsås kommun