1 Driftstörningar

Publicerad 2021-12-15, kl 09:08

Gratis mensskydd på Alströmergymnasiet

Under 2022 ska elever på Alströmergymnasiet erbjudas gratis mensskydd. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om budget för satsningen på tisdagens sammanträde.

— Vi i nämnden ser detta som en angelägen satsning och genom budgeten ber vi förvaltningen att tillgängliggöra mensskydd till elever. Frågan om mens och mensskydd har varit tabubelagt och vi i nämnden vill med detta skynda på utvecklingen, säger Anne Gunnevik (L), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.  

Förvaltningen ska under 2022 iscensätta beslutet och placera ut mensskyddsautomater på strategiskt utvalda ställen i skolans lokaler. Det kommer att ske under vårterminen.  

— Det är ett viktigt statement som Alströmergymnasiet och Alingsås gör och som vi i nämnden stöttar fullt ut. Detta handlar om social hållbarhet där alla unga kvinnor oavsett ekonomisk bakgrund ska ha tillgång till mensskydd, säger Rebecka Gustin (S), vice ordförande i nämnden.  

Satsningen på mensskydd kommer att utvärderas i slutet av 2022 inför en eventuell fortsättning kommande år. 

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning