1 Driftstörningar

Publicerad 2021-12-02, kl 11:21

Vinterväglag försvårar sophämtning

Rådande vinterväglag gör att sopbilarna har svårt att ta sig fram. Om ditt kärl inte blir tömt på utsatt dag ska du låta det stå kvar tills det blir tömt.

På flera ställen i kommunen har sopbilarna svårt att ta sig fram på grund av mycket snö och bristande halkbekämpning. Det medför att alla kärl inte kan tömmas på ordinarie tömningsdag.

Uppmaningen till alla abonnenter är att låta kärlet stå kvar tills det blir tömt. Vi kommer att göra flera försöka att tömma dem om sopbilen inte kommer fram på vägen vid första tillfället. De kärl vi ändå inte kommer fram till kan bli kvar till nästa tömningstillfälle.

Kundtjänst för avfallshämtning

NULL

Vid frågor om avfallshämtning. Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen