Publicerad 2021-11-24, kl 14:41

Representanter från ungdomsrådet besökte rådhuset

Under tisdagen fick de båda kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S) besök av Ludvig Hulldin och Emma Matic, ordförande och vice ordförande i Alingsås ungdomsfullmäktige.

Under mötet diskuterades framtida samarbetsformer och hur dialogen mellan kommunstyrelsen och ungdomsrådet ska stärkas.

– Vi diskuterade bland annat hur unga människors röster och engagemang ska tas tillvara och hur inflytandet för ungdomar i kommunala beslutsprocesser ska förbättras, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De båda presidierna kom överens om att träffas fyra gånger per år för löpande dialog och avstämning. Nästa möte blir efter årsskiftet. Utöver det kommer KS presidium att närvara på ungdomsrådets möten ett antal gånger per år. Initiativ för att skapa en dialog mellan ungdomsrådet och samtliga partiers gruppledare kommer också tas för att vidare diskutera samarbetet framöver.

Här kan du läsa mer om ungdomsfullmäktige.

Alingsås kommun