Publicerad 2021-11-22, kl 12:11

Dialogmöte om Bjärkes utveckling

Det var ett 50-tal deltagare som tog sig till Bjärkehallen på kvällen den 16 november då Alingsås kommun och Bjärkeföretagens förening arrangerade ett dialogmöte om Bjärkes utveckling.

Det var det andra mötet av det som ska bli en återkommande aktivitet en gång per termin. Syftet är att bidra till en ökad dialog och samverkan kring områdets utveckling.

– Det är viktigt att fånga in de frågor som rör området. På så sätt skapar vi en utveckling som går i linje med boende och verksamma i området, säger Anna Milsta, som är näringslivsstrateg på Alingsås kommun och en av initiativtagarna till träffen.

På plats fanns, utöver företagsrepresentanter och kommunalråd, tjänstepersoner från olika delar av kommunens verksamheter, däribland turism och evenemang, samhällsplanering och offentlig utemiljö, säkerhet och tillväxtfrågor. Det var de som berättade om utvecklingsinitiativ i området och som samlade in synpunkter från deltagarna.

– Det är genom dialog och samverkan som vi når gemensam framgång. En av de synpunkter som kom in var att det saknas en tydlig ställplats för husbilar i Gräfsnäsparken. Vi kommer att iordningställa en hårdgjord yta som skyltas för att tydliggöra att det går bra att ställa sin husbil där, säger Hanna Jonsson, avdelningschef för samhällsplanering och offentlig utemiljö, som var en av föredragshållarna på Bjärketräffen.

– Vi tar nu sikte mot att genomföra en ny träff under våren där vi ska följa upp de punkter som kom in på det förra mötet. Här tar vi gärna emot idéer och tankar kring diskussionspunkter, säger Anna Milsta.

Minnesanteckningar från mötet

Alingsås kommun