Publicerad 2021-11-09, kl 12:25

Stor andel valde Alingsås för sin shopping

På tisdagsmorgonen arrangerade Fastighetsägarna och Alingsås kommun en presentation av den årliga undersökningen Cityindex under ett frukostmöte på Estrad. Cityindex jämför den kommersiella utvecklingen i Sveriges stadskärnor och bakom undersökningen står HUI och Fastighetsägarna.

Resultatet visar att pandemiåret 2020 var tufft för Sveriges stadskärnors omsättning. Omsättningen i de kartlagda verksamheterna minskade med 17 procent i Sverige jämfört med 2019. I Alingsås minskade omsättningen med 9,8 procent, vilket är en större minskning än genomsnittet för jämförbara städer (-8,2 procent). Det största tappet fanns främst inom beklädnad och hotell och restaurang.

Trots pandemin växte detaljhandeln i Sverige med 3,5 procent, vilket bland annat förklaras av att konsumtion i hög grad flyttade från tjänstesektorn – exempelvis restauranger, gym och biografer – till detaljhandeln.

Med ett försäljningsindex på 107 attraherar Alingsås köpkraft från andra kommuner. Det är den högsta siffran på tio år och är ett mått på hur många som åker in till kommunen för att handla jämfört med de som åker ut. Kommunen ligger en bra bit över genomsnittet för jämförbara pendlingskommuner nära en storstad där försäljningsindex är 72.

– Vi ser att fler människor pendlar in till Alingsås stadskärna än ut och vi har en ökad befolkningstillväxt. Det är faktorer som bidrar till ett positivt köpkraftsunderlag eftersom det möjliggör ett större och mer attraktivt utbud av service och butiker i stadskärnan, säger Anna Milsta, näringslivsstrateg på Alingsås kommun.

Alingsås kommun