Publicerad 2021-11-03, kl 07:18

Öppet hus på Arkivens dag

Lördagen den 13 november firas Arkivens dag runt om i Sverige. I Alingsås bjuds det in till öppet hus på Alingsås arkivcentrum på Sidenvägen 7.

I år har kommun- och föreningsarkivet flyttat till nya ändamålsenliga lokaler som ska säkerställa både bevarande och tillgänglighet. Vi vill gärna visa upp de nya lokalerna och har därför öppet hus på Alingsås arkivcentrum på arkivens dag. 

I arkivet finns bland annat röstlängder från valet 1921 – hundra år efter införande av allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Där finns också beslut som påverkat stadens utveckling och berättelser om personer och föreningar. Kanske finns dina eller dina släktingars skolbetyg bevarade?  

Dessutom finns personal från Alingsås museum på plats den här lördagen. De visar hur du kan använda digitaltmuseum.se för att söka i museets samlingar, innehållande föremål, arkivhandlingar och äldre fotografier från Alingsås. 

Välkommen på öppet hus lördagen den 13 november kl. 10-14 på Alingsås arkivcentrum på Sidenvägen 7. Visning av kommun- och föreningsarkivets depåer sker kl. 11, 12 och 13. Det finns ett begränsat antal platser vid respektive visningstillfälle. 

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse.

Alingsås kommun