Publicerad 2021-11-02, kl 10:52

Hur utvecklas Alingsås stadskärna?

Välkommen på en presentation av rapporten Cityindex 2021 som visar unik statistik på hur omsättningsutvecklingen i Sveriges stadskärnor har utvecklats det senaste året.

Rapporten tas fram årligen av Fastighetsägarna i ett samarbete med HUI Research. Alingsås kommun har beställt rapporten då det är värdefullt att få fakta och analys av hur utvecklingen ser ut.

Förutom data och trender för 2020 års omsättningsutveckling i Alingsås stadskärna presenteras även hur omsättningen påverkades av coronakrisen under det senaste året. Vi kommer också att gå in på stadskärnans framtidsutsikter i spåren av corona. De senaste åren har våra konsumtionsmönster förändrats och staden som handels- och mötesplats är inne i ett systemskifte. Ett skifte som också påskyndats i samband med coronakrisen.

Det här får du veta

– Hur det gick för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i stadskärnan förra året.
– Hur coronakrisen har påverkat de olika branscherna i stadskärnan under 2020 och våren 2021.
– Hur Alingsås stadskärna står sig gentemot andra stadskärnor i Sverige.
– Vilka trender som vi ser och vilka trender som är en följd av coronakrisen.
– Vad samverkan kan göra för att möta utvecklingen framåt.

Medverkande

Rapporten presenteras av Linda Siverbo, Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.

Tid och plats

Estrad, Bryggaregatan 2, Alingsås
Tid: 9 november 2021 kl.07:30-09:00. Vi bjuder på frukost från 07:30.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka här.
Vi behöver din anmälan senast den 4 november.

Varmt välkommen att delta!

Alingsås kommun