Publicerad 2021-10-22, kl 08:25

VA-arbete i anslutning till järnvägen

Måndag 25 oktober startar ett större VA-arbete i anslutning till järnvägen vid området runt Stålgatan och Malmgatan.

Arbetet kommer att medföra buller och begränsad framkomlighet på Stålgatan och Malmgatan. Under kortare perioder kommer dessa gator att stängas av, och vi uppmanar då att följa skyltning för alternativ väg.

Arbetet kommer att starta på norra sidan järnvägen för att sedan fortsätta på den södra sidan vid Stålgatan och Malmgatan.

Arbetet beräknas att ta cirka fem veckor.

Jörgen Svensson

NULL

VA-ingenjör, Projekt- och utvecklingsenheten VA