Publicerad 2021-10-18, kl 07:36

Läkemedelsreningen avslutad – välkommen på webinar om resultatet

I ett samarbete mellan Alingsås kommun och Mellifiq startade i fjol ett pilotprojekt för läkemedelsrening på Nolhaga avloppsreningsverk. Den 24 november hålls ett webinar där resultaten av det då avslutade projektet presenteras.

Under 2020 ansökte och fick Alingsås kommun ett investeringsbidrag från Naturvårdsverket för att genomföra ett pilotprojekt för läkemedelsrening. Under vintern påbörjades projektet när två separata reningsanläggningar installerades vid Nolhaga avloppsreningsverk. Huvudsyftet med projektet har varit att testa hur väl två olika reningstekniker kan rena avloppsvattnet från läkemedel, då dessa ämnen inte renas så bra i traditionella avloppsreningsverk. Läkemedel finns i vårt avloppsvatten på grund av att de till stor del passerar genom våra kroppar, eller för att gamla läkemedel spolas ned i toaletten.

Reningsanläggningarna har trimmats in och testats under våren följt av en längre utvärderingsperiod under sommaren. Testerna har skett på en del av det utgående vattenflödet och utgör underlag för att bedöma förutsättningar för att i full skala rena läkemedel i avloppsvattnet. En sådan reningsanläggning kommer i så fall att utgöra ett komplement till det nya avloppsreningsverk som byggs. 

Efter avslutat pilotprojekt tas en slutrapport fram nu i oktober månad. Delar av den kommer att presenteras på ett webinar som hålls gemensamt av Alingsås kommun och Mellifiq. Under webinaret går vi igenom de tekniker som har prövats, de utmaningar som hanterats på vägen samt presenterar slututvärderingen av projektet.

— Vi hade ett liknande webinar när projektet skulle starta och då var det ett väldigt stort intresse. Projektresultaten kommer ge oss bättre förutsättningar för att fatta rätt beslut i den här frågorna framöver, säger Staffan Kaltin, projektledare på Alingsås kommun.

Läs mer och anmäl dig till webinaret den 24 november kl. 9-10.

Staffan Kaltin

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA