Publicerad 2021-10-07, kl 09:39

Tredje vaccindos för personer över 80 år

Sedan en tid tillbaka erbjuds personer över 80 år en tredje dos vaccin mot covid-19. 

Det är vårdcentralerna som har det stora ansvaret för att alla i åldersgruppen blir erbjudna vaccin. Kommunen ansvarar för att personer på särskilt boende samt personer med hemsjukvård erbjuds en påfyllnadsdos av sjuksköterskor i hemsjukvården. Personer med LSS erbjuds en tredje dos om de har hemsjukvård.

De personer som har hemtjänst men ingen hemsjukvård kommer att bli uppringda av medarbetare från kommunen och få ett erbjudande om att vaccineras på sin vårdcentral. Kommunen planerar att börja ringa till dessa personer under vecka 41.

Har man inga insatser från kommunen och är över 80 år ska man vända sig till en vårdcentral eller annan vaccinatör. 

Det måste ha gått minst 6 månader mellan dos 2 och påfyllnadsdosen. 

Som information kan vi också nämna att influensavaccinationerna planeras att påbörjas i början av november.

Alingsås kommun