Publicerad 2021-10-07, kl 07:54

Alingsås arkivcentrum invigt

Nu är Alingsås arkivcentrum invigt i de nya lokalerna på Sidenvägen 7.

— Känns bra att kunna ta emot besökare på ett bättre sätt framöver, säger kommunarkivarie Magnus Engvall.

Totalt är det över två kilometer handlingar som har flyttats de senaste månaderna. Nu ligger allt i tryggt förvar i de ändamålsenliga lokalerna på Sidenvägen 7. Namnet är numera Alingsås arkivcentrum, och där finns kommunens slutarkiv inklusive de gamla kommuner som i dag ingår i Alingsås kommun från 1860-talet och framåt. Det finns också ett gediget föreningsarkiv med över 761 unika föreningar representerade. Allt material förvaras på ett säkert sätt, skyddat mot brand, fukt och stöld.

— Arkivet utgör en del av vårt gemensamma kulturarv och möjliggör förståelsen av vår historia. Arkivet har även en rättslig funktion då vi samlar de beslut och protokoll som fattas, men också en individuell betydelse för den enskilde som exempelvis söker sina gamla betyg eller uppgifter om bygglov, adoptioner och fosterhemsplaceringar. Våra brukare är både förvaltningarna, forskare och enskilda individer, säger Magnus Engvall, som gläds åt att de ljusa lokalerna är mycket lämpliga för besök.

— Nu håller vi öppet både tisdagar och torsdagar kl. 9-15, men vi tar även emot förfrågningar om besök utanför den tiden. Vi har en rymlig forskarsal där man får tillgång till lokalhistoriska samlingar.

Under onsdagens lilla invigningsceremoni var kommunledningen på plats tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter från verksamheten. Kommunalråd Daniel Filipsson (M) klippte bandet, och efter det följde en guidad tur genom Alingsås nya arkivcentrum.

— Väldigt positivt att flytten är avklarad och att vi har startat upp på allvar igen. Lokalerna är stora nog för oss att växa i så vi har fått en plattform där vi kan utveckla verksamheten, säger Magnus Engvall.

Magnus Engvall och Jeanette Aronsson arbetar på Alingsås arkivcentrum.
Magnus Engvall visar ett dokument för åhörarna under invigningen.
Daniel Filipsson och Simon Waern tittar på en historisk handling och diskuterar något.
En hylla full av historiska dokument.

Alingsås kommun