Publicerad 2021-10-01, kl 10:41

Arbete med gång- och cykelbana på Nolby

Måndag 4 oktober startar ett arbete på Nolby. Gång- och cykelbanan på Skolgatan och Gamla Vänersborgsvägen ska utvecklas, och trafiken kommer att påverkas på olika sätt under projektets gång.

Projektet på Nolby är nästa steg i kommunens arbete med att utveckla och bygga ut gång- och cykelinfrastrukturen. Den här gången är Skanska utförandeentreprenör för projektet som beräknas pågå till slutet av året om allt går enligt plan.

På Skolgatan, mellan Bolltorpsvägen och Sunnerövägen, kommer den befintliga gång- och cykelvägen breddas och separeras och på Gamla Vänersborgsvägen kommer den befintliga trottoaren på sträckan mellan Skolgatan och Kungälvsvägen breddas till en gemensam gång- och cykelbana. Breddningen kommer leda till att körbanan blir smalare på båda gator. Projektet kommer också innefatta upphöjda och tillgänglighetsanpassade passager och sittplatser längs Skolgatan.

Under hela byggtiden kommer minst ett körfält att vara öppet. En del av trafiken kommer behöva ledas om på kringliggande gator, hur detta görs kommer anvisas på plats.

Karta där de aktuella gatorna är markerade.

Alingsås kommun