Publicerad 2021-09-28, kl 11:09

Nyebrogatan öppnar för trafik

Alingsås kommun har under större delen av 2021 byggt om gång- och cykelbanan på Nyebrogatans västra sida. Arbetet går mot sitt slut och fredagen den 1 oktober öppnar Nyebrogatan återigen för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.

Arbetet längs Nyebrogatan startade i slutet av mars och har pågått under större delen av 2021. Projektet är under september inne i slutfasen där de återstående åtgärderna på körbanan utförs. Fredagen den 1 oktober öppnar Nyebrogatan återigen för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. Även kollektivtrafiken börjar köra som vanligt igen från 1 oktober.

Vissa mindre arbeten återstår, som till exempel plantering av träd och montering av bänkar. Dessa arbeten kommer utföras senare under hösten.

Vi vill passa på att tacka er som visat hänsyn under projektets gång som möjliggjort ombyggnationen av gång- och cykelvägen längs Nyebrogatan. Den ombyggda GC-vägen inbjuder nu till ökat hållbart resande då vi ökat trafiksäkerheten genom tydligare passager och förbättrat möjligheterna att färdas till fots eller cykel.

Alingsås kommun