Publicerad 2021-09-24, kl 13:01

Flera aktiviteter under krisberedskapsveckan

På måndag startar krisberedskapsveckan i Sverige. Alingsås kommun gör en rad olika insatser för att försöka involvera kommuninvånarna i det ansvar samhället har i händelse av kris.

Alingsås kommun ser veckan som ett bra tillfälle att lyfta fram viktiga saker för att öka medvetenheten hos kommuninvånare.

— Vi vill självklart göra det vi kan för att alla ska förstå sin roll vid en eventuell kris och hur man kan förbereda sig. Det mest klassiska är att ha en krislåda i hemmet, och en sådan krislåda med tänkbart innehåll kommer vi att visa upp på Turistinformationen på Kungsgatan, säger Krister Lankinen, beredskapssamordnare på Alingsås kommun.

Krislådan kommer även att kompletteras av en nödvattentank utanför Turistinformationen. Det är en sådan som kommunen kan ställa ut om det är problem med den ordinarie vattenförsörjningen.

— Det är bra att alla får möjlighet att se hur en sådan ser ut, och vi passar även på att tipsa om att ha en bra dunk hemma att hämta vatten i, säger Krister Lankinen.

En annan programpunkt under veckan är att Krister ska till Alströmergymnasiet för att hålla en föreläsning på temat krisberedskap för ett antal klasser. Föreläsningen följs sedan av scenarioövningen ”Rädd eller beredd”.

— En rolig grej att pröva och slår det väl ut kan det kanske bli en fortsättning på samarbetet med skolan i någon form, säger Krister Lankinen.

I övrigt kommer broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finnas att hämta på bland annat rådhuset, turistinformationen, kulturhuset Nolhaga Parkbad och Sollebrunns servicekontor under krisberedskapsveckan och framöver. Alingsås kommun satsar också på en kampanj i sociala medier med flera inlägg under veckan. En del är material från MSB medan andra är eget framtagna. Bland annat ska Krister Lankinen vara med i en film och svara på frågor om krisberedskap som invånare fått ställa via mejl, Facebook och Instagram.

— Vi har redan fått in ett gäng frågor och fortsätter det så kanske vi inte har möjlighet att svara alla. Men en del frågor går in i varandra så jag hoppas att alla har nytta av svaren. Den typen av film är också en ny satsning för i år som ska bli rolig att testa, avslutar Krister Lankinen.

Krisberedskapsveckan arrangeras varje år av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Veckans huvudbudskap är att varje människa är en viktig resurs för vårt lands samlade förmåga att möta olika hot. Årets tema för veckan är demokrati, och du kan läsa mer övergripande information om krisberedskapsveckan på MSB:s hemsida.

Mejla in din fråga om krisberedskap

Vill du ställa en fråga om din egen eller kommunens krisberedskap till Krister Lankinen? Då kan du mejla din fråga till jonas.mokander@alingsas.se senast tisdag 28 september.

Alingsås kommun