Publicerad 2021-09-24, kl 09:21

Alingsås och Lerum slår samman sina överförmyndarverksamheter

Om en vecka kommer överförmyndarverksamheten i Lerums- och Alingsås kommun att slås ihop och bli till en enhet som utgår från Rådhuset i Alingsås. Sammanslagningen sker den 1 oktober, men arbetet med att få alla nya rutiner på plats har redan pågått under en längre tid.

Förändringar

Nystarten kommer att innebära några tydliga förändringar. Först och främst kommer alla handläggare att finnas i Alingsås från den 1 oktober, vilket påverkar de som tidigare varit anslutna till Lerum kommun. Besök kommer att tas emot i Rådhuset vid Stora torget i Alingsås.

När den nya enheten bildas kommer också schemat behöva läggas om, arbetsprocesser omformas och nya handläggningsrutiner etableras, vilket innebär att några kommer att få byta handläggare och få nya besökstider. Detta kommer självklart att vara något man måste vänja sig vid, men som i det långa loppet kommer att leda till en bättre verksamhet.

Under den kommande veckan fram till uppstart kommer alla på enheten vara upptagna med inflyttning och etablering av nya rutiner. Därför kan det dröja lite längre med svar på epost och vara lite svårare att komma i kontakt med den man söker. Detta är tillfälligt och förhoppningsvis ska det inte märkas alls.

Nya möjligheter

Linda Silander, som tidigare arbetar på överförmyndarenheten i Lerum, kommer att bli enhetschef för den nya överförmyndarverksamheten. Hon ser att samverkan kommer öppna för nya möjligheter.

— Vi är allihopa väldigt förväntansfulla och ser positivt på framtiden, säger Linda. Målet är att bygga en mer robust verksamhet som bättre klarar förändringar i lagstiftning och personalomsättning. Det blir lätt sårbart i en mindre verksamhet vilket kan leda till försämringar i service och rättssäkerhet. Det är en utsatt grupp vars intressen vi har i uppdrag att bevaka. Vi ska därför säkerställa effektivitet och kvalitet på såväl ställföreträdare som på vår egen handläggning.

Överförmyndarnämndens ordförande Lady France Mulumba (KD) är glad över att samarbetet blir verklighet.

— Det är en ny epok för oss, påpekar hon. Vi går ihop med Lerum och tillsammans blir vi starkare. Nu kan vi lättare möta framtidens behov.

Nya e-tjänster

Det kommer att dyka upp nya och fler e-tjänster under hösten. Dessa följer med från verksamheten i Lerum.

Bland annat kommer ställföreträdare kunna ansökan om uttag från överförmyndarspärrade konton och lämna yttranden i ärenden. Det kommer också gå att skicka in intresseanmälan för att ta uppdrag som god man.

Nya besöks- och kontaktuppgifter

Besöksadress för bokade besök:
Rådhuset
Stora torget 1
441 30 Alingsås

Postadress:
Alingsås kommun
Överförmyndarsamverkan
441 81 Alingsås

E-post:
overformyndarsamverkan@alingsas.se

Telefon:
0322-61 61 60

Fakturaadress:
Alingsås kommun
Box 683
441 18 Alingsås

Alingsås kommun