Publicerad 2021-09-23, kl 13:30

Tillsammans gör vi Alingsås station mer inbjudande och trygg

Idag lanserades det nya medborgarlöftet 2021-2022 mellan Alingsås kommun, Polisen i vårt lokalpolisområde, Västtrafik, Trafikverket, samt kommunerna Herrljunga, Vårgårda och Lerum.

Våren 2020 startade vi gemensamt en samverkansgrupp för en tryggare kollektivtrafik. Detta arbete har nu lett fram till ett gemensamt medborgarlöfte.

Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. De stationsområden vi fokuserar på är Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Floda och Lerum.

Stationsområden är offentliga miljöer som samlar många människor. Det kan ibland skapa förutsättningar för brott och ökad otrygghet. 

För att kunna sätta in rätt åtgärder och aktiviteter har en kartläggning gjorts över var brott sker och var man känner sig otrygg. Varje stationsområde har sin problembild men det finns också likheter.

En åtgärdsplan tas fram för varje stationsområde. En styrgrupp med representanter från de olika aktörerna följer upp arbetet och delar med sig av erfarenheter till varandra.

Arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat. Det innebär att det så långt det är möjligt bygger på vetenskapliga fakta och att åtgärder och aktiviteter är beprövade och fungerar.

Inledande åtgärder och aktiviteter:   

Polisen:

 • Ökad närvaro i vardagen för att skapa trygghet
 • Aktivitet med polisens volontärer i samarbete med Västtrafiks Trygghetsvärdar
 • Genomföra brottsbekämpande arbete mot narkotika och ordningsstörningar på och runt stationsområdena
 • Medverka i framtagandet av den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter

Kommunerna: 

 • Aktivt arbeta med utemiljön runt stationsområdena med fokus på ökad trygghet och minskad brottslighet
 • Samverka med berörda aktörer för att bland annat ta fram åtgärder/aktiviteter för ökad närvaro
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter
 • En publik trivsel- och trygghetsskapande aktivitet ska planeras in på varje station under löftestiden  

Västtrafik:

 • Närvaro av trygghetsvärdar på aktuella stationsområden
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder

Trafikverket:

 • Rondering av städ och drift för att förebygga skadegörelse och nedskräpning
 • Väktare vid Lerum och Herrljunga station
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder

Alingsås kommun