Publicerad 2021-09-23, kl 12:20

Ökning i näringslivsrankning för Alingsås

I våras kom resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Alingsås fick då förbättrade betyg över hela linjen. Igår var det dags att offentliggöra den inbördes ordningen alla kommuner emellan, som visar att Alingsås hamnar på plats 228, ett steg framåt från förra årets placering på 239:e plats.

– Det här är ett högt prioriterat område inom kommunen och det är glädjande att vi nu kan se resultat av vårt arbete. Samtidigt som vi får acceptera att det tar tid att förändra attityder, människors tankar och känslor, säger Maria Standar, kommundirektör i Alingsås, och fortsätter:

– I SKR:s undersökning Insikt, där frågor ställs till företag som haft verkliga ärenden till kommunen, har vi sett en större förbättring av hur företagarna upplever kommunens service.

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet är en attitydundersökning där ett slumpmässigt urval av lokala företag får besvara frågor om hur de uppfattar kommunens service och andra förutsättningar för företagande. Till detta lägger man sedan till statistiska och ekonomiska faktorer som sammanvägt blir en rankning.

De områden som Alingsås har förbättrat sig mest inom är service och bemötande, dialog mellan kommun och företag, kompetenstillgång och frågan om kommunen bedriver konkurrerande verksamhet gentemot näringslivet. Enligt undersökningen är företagarna mer missnöjda med trygghet och brottslighet samt infrastrukturen jämfört med förra året.

– Vi vet att vi är på rätt spår. Förvaltningarna har jobbat hårt med att förbättra sin service, kapa handläggningstider och bli mer tillgängliga. Innan sommaren antog kommunfullmäktige vårt nya näringslivsstrategiska program som sträcker sig till 2035, så det finns en tydlig plan för det fortsatta arbetet, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande, och avslutar:

– Våra varma gratulationer till Vårgårda som kom etta i år.    

Alingsås kommun