Publicerad 2021-08-31, kl 12:20

Succé för Sommartorget

När andra sommaren med Sommartorget summeras blir det tydligt att den centrala mötesplatsen mellan Lilla och Stora torget tagit nästa kliv och lockat fler besökare än i fjol.

2020 var lite av ett testår för det nya Sommartorget som skapades för att erbjuda en bilfri, tillgänglig och coronasäker mötesplats utomhus för såväl alingsåsare som turister. Till årets säsong förfinades konceptet med fler möbler i olika färger, och dessutom konstgräs och flaggor för att få en mysigare inramning. Även skyltning och avstängning mot trafiken och parkeringen på torget blev tydligare och bättre.

–  Nyheten med laddstationer för telefoner och datorer var en riktig fullträff som användes av många, säger Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare på Alingsås kommun och projektledare för Sommartorget.

Något faktiskt beräknat besöksantal för Sommartorget finns inte. Däremot har Alingsås kommun försökt att utvärdera satsningen från olika synvinklar, bland annat i dialog med Alingsås Handel.

–  Vi är positiva till Sommartorget, och för egen del har 2021 inneburit ökade försäljningssiffror, säger Jonas Ericson, ordförande i Alingsås Handel och ägare till Skosalongen Alingsås.

Ökad rörelse i centrum

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarat för den praktiska biten med uppbyggnad av Sommartorget och samordningen av projektet.

–  Att det ger en effekt av ökad rörelse i centrala Alingsås råder det ingen tvekan om, säger Petra Wernersson och fortsätter:

–  Vi har sett alla åldrar utnyttja möblemanget på olika sätt, alltifrån barn som rullat sig på konstgräsmattan och familjer som haft picknick till ensamma vuxna som njutit i en loungemöbel. Även om bussarna börjat trafikera sträckan nu kommer en del möbler att stå kvar till mitten av september.

Claes Andreasson och hans kollegor som arbetar med turism tror att Sommartorget redan nu är på väg att växa sig till något årligt återkommande. I sommar är det långt ifrån bara alingsåsare som utnyttjat mötesplatsen, den har även varit ett naturligt stopp för vandrare, cykelturister och utländska besökare.

–  Vårt Sommartorg har blivit en ny profilbärare och är bland annat med på bild i en tysk turistbroschyr inför 2022. Ett av målen med Sommartorget var att locka besökare utifrån och det har vi redan lyckats med, säger Claes.

–  Vår förhoppning är en liknande satsning nästa sommar, avslutar Petra Wernersson.

Petra Wernersson

NULL

Landskapsarkitekt, Trafik- och parkenheten

Claes Andreasson

NULL

Projektledare Evenemang, Kultur, turism och evenemang