Publicerad 2021-08-24, kl 14:27

Dags för ny medborgarundersökning

Även i år deltar Alingsås kommun när Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av kommunerna genomför en medborgarundersökning. Totalt får 200 000 personer möjlighet att tycka till om sin hemkommun.

— Vi hoppas så klart att de alingsåsare som får enkäten tar chansen att svara och påverka, säger kommunalråd Daniel Filipsson (M).

161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen där slumpvis utvalda personer får svara på frågor om sin hemkommun. Frågorna berör olika ämnen, exempelvis hur invånarna upplever den kommunala servicen och hur det är att leva och bo i sin kommun. I år är även ämnet integration med i en av frågorna.

De slumpvis utvalda personerna får ett brev hemskickad med inloggningsuppgifter så att man kan fylla i sina svar digitalt. Man kan också delta i enkäten på papper om man föredrar det.

— Det är självklart frivilligt att delta, men ju fler som svarar desto mer tillförlitligt blir resultatet, säger Daniel Filipsson (M).

Sista dagen att svara på enkäten är den 3 november och resultatet presenteras i december månad.

Alingsås kommun