Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2021-08-20, kl 07:36

Ungdomar erbjuds vaccinering på Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet har genom ett samarbete med Medpro Clinic Noltorp vårdcentral fått möjlighet att erbjuda alla elever 16–17 år vaccinering mot covid-19 på plats i skolans lokaler.

— Vi ser positivt på det här samarbetet, en hög vaccinationsgrad ökar möjligheten att upprätthålla närundervisning hela läsåret, säger Pär Hellsten, administrativ chef på Alströmergymnasiet.

Totalt är det 900 ungdomar som får möjlighet att vaccinera sig i Alströmergymnasiets lokaler. Det betyder att utöver skolans elever har andra i Alingsås folkbokförda ungdomar 16-17 år möjlighet att ringa till Medpro Clinic Noltorp vårdcentral och anmäla sig till vaccination på Alströmergymnasiet.

— Känns bra att vi vänder oss till alla kommunens ungdomar, oavsett var man studerar. Men för dem som inte går på Alströmer är det först till kvarn som gäller eftersom antalet doser är begränsat, säger Pär Hellsten.

Under två datum med dos 1 och två datum med dos 2 kommer eleverna gå till vaccinationen klassvis enligt ett framtaget schema. Det är endast elever 16-17 år som inte påbörjat sin vaccination ännu som berörs, medan elever 18 år och äldre hänvisas till det ordinarie vaccinationsprogrammet. 

Det är Medpro Clinic Noltorp vårdcentral som genomför vaccinationerna och samtliga vaccinatörer är legitimerade sjuksköterskor som under året genomfört ett stort antal vaccinationer mot covid-19.

— Eleverna måste ha med sig en signerad samtyckesblankett, hälsoblankett och en giltig legitimation till vaccinationen. Vi har skickat ut information till både elever och vårdnadshavare om detta för att det ska bli så enkelt som möjligt, säger Pär Hellsten, och fortsätter:

— Vi hoppas och tror att många tar det här erbjudandet om vaccinationen. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att vaccination är det bästa sättet att motarbeta pandemin.

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning