Publicerad 2021-08-13, kl 15:21

Fältgruppens nysatsning ska bidra till att nå fler ungdomar

I drygt 1,5 år har Carlos Vales varit ensam fältsekreterare på socialförvaltningen i Alingsås kommun. Men med hjälp av bidrag från det skolsociala projektet har han nu fått en kollega – Andréa Björkdahl ska tillsammans med Carlos arbeta för kommunens ungdomar.

Ibland kan det vara svårt och komplicerat för ungdomar att söka hjälp för sådant som kan vara tungt och jobbigt och det är då Fältgruppen kan vara en hjälpande hand. Fältgruppen finns på de platser ungdomar rör sig för att skapa relationer och tillit samt få en helhetsbild över ungdomsklimatet.

Efter en tid med enbart en fältsekreterare i Alingsås kommun är nu Fältgruppen komplett. Carlos Vales och Andréa Björkdahl är nyblivna kollegor och ser fram emot sitt kommande samarbete för ungdomarnas bästa.

– Det känns bra att vi är två fältsekreterare nu. Det gör att vi blir mer tillgängliga och hinner med att finnas för många fler. Vi kommer nå bredare framöver, säger Carlos Vales.

Fältgruppen fungerar som en länk mellan allmänheten, socialförvaltningen och andra verksamheter. De är ute på fältet både dag- och kvällstid för att prata med och träffa kommunens ungdomar samt stötta och vägleda enskilda individer. Många ungdomar som Fältgruppen möter har inte fått hjälp från annan instans eller inte vågat söka stöd. Då gäller det för Fältgruppen att ha kunskap om ungdomsgruppen i Alingsås kommun, vilka som rör sig på olika platser eller är i riskmiljöer.

– När vi är ute på stan, skolor, fritidsgårdar och så vidare ser vi allt som försiggår med våra fältsekreterarögon. Vi lägger märke till sådant som ingen annan kanske ser, fortsätter Carlos. Då är det oerhört viktigt att vi är uppdaterade på hur klimatet ser ut. Vårt arbetssätt styrs mestadels av de svårigheter som finns just nu, på så sätt kan vi jobba operativt och vara i framkant. Vi arbetar mycket med ungdomarna kring sådant som rör attityder – attityder till bland annat droger, skolan, kompisar och sig själv.

Förutom att möta ungdomarna samverkar Fältgruppen med exempelvis skolpersonal, föräldrar, barn- och ungdomsförvaltningens skolsociala team, andra myndigheter/organisationer och områdespolisen.

– Min första tid kommer främst handla om att skapa och bygga egna relationer med kommunens ungdomar och andra viktiga professioner som finns runtomkring dem. Jag ser väldigt mycket fram emot att få samverka, säger Andréa Björkdahl, som är utbildad socialpedagog och tidigare har arbetat inom LSS, skola och socialtjänst.

Carlos Vales

NULL

Fältsekreterare, Enhet familjestöd, Socialförvaltningen