Publicerad 2021-07-01, kl 08:00

Examen för eleverna på Inkluderande Bygg i Alingsås

Inkluderande Bygg i Alingsås (IBA) är ett pilotprojekt som syftar till att utbilda och introducera nyanlända till byggbranschen. Efter ett och ett halvt år i både skolbänk och på praktik på Peabs byggarbetsplatser är det nu dags för examen.

Ett pilotprojekt

Under drygt ett års tid har fyra elever från flera olika delar av världen utbildats inom byggteknik och svenska på Alströmergymnasiet i Alingsås. I utbildningen har även praktik på Alingsåshems och Peabs nybyggnation av Noltorpsskolan samt på Peabs Byggserviceavdelning ingått. Bakom projektet Inkluderande Bygg Alingsås 1.0 står Alingsås kommun, Alingsåshem och Peab.

–  Det här var ett pilotprojekt för kommunen, som vi hade stora förhoppningar kring och det har gått över förväntan. Nu kommer projektet bli en del av vår ordinarie verksamhet och vi vill tacka våra samarbetspartner Alingsåshem och Peab och önska eleverna lycka till framåt, säger Stefan Hagebring, rektor vuxenutbildning i Alingsås kommun.

Upplägget

För de fyra eleverna bestod det första halvåret av teori och lektioner i svenska med utomhusaktiviteter för att stärka den sociala samhörigheten och samtidigt öva på svenska. Därefter praktiserade eleverna fyra dagar i veckan på ett av Peabs byggprojekt och resterande tid i bygghallen på Alströmergymnasiet. Lina Karlsson, ansvarig projektledare på Alingsåshem och Thomas Ahlberg, biträdande arbetschef på Peab i Alingsås tycker samarbetet kring projektet har fungerat väldigt väl.

– Vi har varit imponerade av det här projektet från start. Att en av eleverna redan fått anställning, vilket är målet med projektet, är otroligt roligt. Vi hoppas att det här är ett koncept vi kan vidareutveckla även i andra yrkeskategorier framöver, säger Lina.

Thomas Ahlberg, biträdande arbetschef på Peab i Alingsås, tillägger:

– Att få möjlighet att introducera fler duktiga tillskott till byggbranschen genom Inkluderande Bygg har varit inspirerande och lärorikt! För att medarbetarna på de olika arbetsplatserna skulle kunna ta emot eleverna på bästa sätt fick vi hjälp av Peab Life med ett antal föreläsningar om integration, kultur och hur Peab jobbar med mångfaldsfrågor, säger han.

Värdefullt

Said Ghazanfari är en av eleverna som utbildats inom IBA. Han tycker att utbildningen har gett honom värdefulla verktyg för ett framtida arbetsliv inom byggbranschen:

–  Jag är jättenöjd med utbildningen och har fått prova på flera olika moment. Vi har roterat runt på olika arbetsplatser inom Peab så jag har varit på både Noltorpsskolan, Ädellövsskogen och på Peab Byggservice. Nu har jag också fått jobb på Peab Byggservice som jag verkligen ser fram emot, säger han.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Wilund, PR-chef Peab, 070 481 72 02

Måns Werner, Fastighetsutvecklingschef Alingsåshem, 0322–61 77 47

Alingsås kommun