Publicerad 2021-06-22, kl 11:51

”Vi ska fortsätta resan framöver”

Bättre näringslivsklimat och en effektivare hantering av verksamhetsmark. Det har varit Jenny Perslows fokusområden sedan hon tillträdde som tillväxtchef december 2018.

— Vi är en bra bit på väg, men måste fortsätta jobba hårt framöver, säger Jenny.

I många år fick Alingsås kommun allt sämre omdömen från näringslivet. Men efter nystarten 2019 har nu trenden vänt, och både Insikt av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och betygen från företagarna som sammanställs av Svenskt Näringsliv gick åt rätt håll i den senaste mätningen. 

— Det är det roligaste och bästa kvittot vi kan få på att vi gör rätt saker. Vi har arbetat oerhört hårt, inte minst internt där vi har lyft näringslivsfrågorna högt upp på agendan hos alla nyckelpersoner. Även kommunens ledningsgrupp har diskuterat detta löpande, säger Jenny Perslow, som givetvis gläds åt att det hårda arbetet ger resultat.

— Den slutgiltiga äran ska de verksamheter som jobbar med frågorna och möter näringslivet i sin vardag ha. 

En viktig del i arbetet har varit att ta fram det Näringslivsstrategiska programmet. Det är nu antaget, och sätter ramarna för det fortsatta arbetet hand i hand med näringslivet. 

— För att bli ännu bättre måste vi fortsätta jobba med de här frågorna, och det gör vi nu när programmet ska genomföras och följas upp. Det känns spännande att vi ska fortsätta resan tillsammans med kollegorna inom den kommunala organisationen och Alingsåsföretagen.

Högt tryck på verksamhetsmark

En annan högt prioriterad fråga på tillväxtavdelningen är den om verksamhetsmark. Det finns en stor efterfrågan, både från lokala företag som vill expandera och från företag som vill etablera sig i Alingsås. 

En delvis ny organisation där exploateringsenheten och samhällsplaneringsenheten arbetar sida vid sida med näringslivsenheten gör att arbetssättet effektiviserats. Flera perspektiv vävs in i arbetet i ett tidigt skede, och därefter kan olika processer löpa parallellt. 

— Vi har även en tät dialog med politiken och ett bra samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammantaget har vi helt enkelt gasat på, och nu har vi organisation för att fortsätta i ett högt tempo. Närmast är det Verksamhetsområde Norr som är på väg att detaljplaneras, och det är jätteroligt och viktigt att vi kan möta upp det behov av verksamhetsmark som finns, säger Jenny Perslow, som menar att god tillgång på verksamhetsmark får fina synergieffekter.

— Det kan skapa både arbetstillfällen och inflyttning till Alingsås. Jag tror att Alingsås kommer att fortsätta växa framöver, vi är en attraktiv kommun helt enkelt.

Ny stadsplan

Ett samlat grepp om kommunens tillväxt ska tas genom den nya stadsplanen. Den ska peka ut var, när och i vilken takt staden ska växa på både kort och lång sikt. Arbetet har startat och målsättningen är att ha ett dokument att presentera våren 2022.

— Det är klokt att ta fram en sådan här plan som sätter ramarna för framtiden. Det skapar en tydlighet för alla aktörer som även gynnar näringslivet. Dessutom är det väldigt roligt att få vara med i arbetet eftersom Alingsås är en gammal och anrik stad. Det blir nästan ett historiskt dokument, säger Jenny Perslow.

Fysiska nätverksträffar

Vid sidan av alla stora och övergripande projekt ser Jenny även fram emot de mindre aktiviteterna. Olika nätverksträffar som Before Work, Näringslivsforum och områdesträffar med näringslivet är exempel på saker som sker framöver. 

— Pandemin har naturligtvis försvårat kontakten med näringslivet så jag ser fram emot dagen då vi kan ses fysiskt igen. Det är alltid mycket på gång och jag trivs väldigt bra med det här jobbet där jag får vara med och utveckla Alingsås kommun, avslutar Jenny Perslow. 

Alingsås kommun