Publicerad 2021-06-17, kl 09:51

Sommartips till besöksnäringsföretag

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för utveckling och marknadsföring av besöksnäring i Västsverige. Inför besökssommaren vill de påminna besöksnäringsaktörer i regionen att tänka på sin digitala närvaro och verksamhetsutveckling.

Förbättra er digitala närvaro

Har ni koll på kanalerna inför sommaren? Är hemsida, Facebook, Instagram, Google my business och Tripadvisor uppdaterad med öppettider och säljande bilder? Genom att ständigt utveckla och uppdatera era kanaler säkerställer ni er digitala närvaro. Att ha bokning online är också något som kunderna efterfrågar, och via sökmotoroptimering ser ni till att de hittar er verksamhet. Turistrådet Västsverige har tagit fram tips och råd om hur ni kan tänka för att optimera era marknadskanaler.
Läs mer om hur du kan förbättra din digitala närvaro.

Sverige Norden Världen – ingå i regionala marknadsaktiviteter

Turistrådet Västsverige tillhandahåller ett brett spektrum av stöd och hjälp till verksamheter inom besöksnäringen. För att enklare definiera hur regionens besöksnäringsföretag kan dra nytta av marknadsföringsinsatserna finns ett system kallat Sverige-Norden-Världen. Systemet tydliggör vilka insatser hos Turistrådet Västsverige som erbjuds till vilka företag och det säkerställer att verksamheter inom besöksnäringen har möjlighet att ingå i marknadsföringsaktiviteter och andra sammanhang baserat på verksamhetens mognadsgrad.
Läs mer om Sverige-Norden-Världen.

Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle och bidra till en turism som inte leder till onödig miljöpåverkan. I dagsläget har ca 300 företag inom besöksnäringen i Västra Götaland anslutit sig, bland annat från Alingsås, och du kan också vara med. Nyfiken? Läs mer om Hållbarhetsklivet.

Informationstillfälle 12 oktober

Den 12 oktober kommer Turistrådet på besök i Alingsås för att berätta både om Hållbarhetsklivet och om hur man som besöksnäringsföretagare i Alingsås kan tänka kring sin marknadsföring. Mer information kommer efter sommaren, men gör gärna en notering i din kalender redan nu!

Alingsås kommun