1 Driftstörningar

Publicerad 2021-06-17, kl 11:02

Näringslivsstrategiskt program antogs av kommunfullmäktige

Nu har Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program antagits av kommunfullmäktige. Programmet som sträcker sig mellan 2021–2035 innehåller strategier för kommunens arbete med näringslivsutvecklingen.

Syftet med programmet är att peka ut riktningen för hur Alingsås kommun ska arbeta med strategisk näringslivsutveckling för att skapa goda förutsättningar för företagandet i kommunen. Detta ska ske utifrån sex huvudstrategier: kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt innovationskraft. Programmet pekar på hur kommunen kan arbeta förvaltningsövergripande för att bidra till utveckling av och förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar.

– Programmet ger oss en bra grund för fortsatt utveckling av Alingsås. Det är mycket viktigt att de lokala företagen känner att de kan utvecklas i Alingsås och därför behöver vi vara tydliga och effektiva i vårt arbete så att förutsättningarna för näringslivet blir så bra som möjligt, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Workshops

Pandemin till trots genomfördes under 2020 och början av 2021 en process med workshops och insamling av synpunkter och åtgärdsförslag från företag, politik och kommunens tjänstepersoner. De ligger nu till grund för programmet. Det har varit ett omfattande arbete med många inblandade men enligt Maria Standar, kommundirektör, är det nu som det riktiga arbetet börjar:

– Under processens gång har det blivit tydligt att det finns en samstämmighet om vilka huvudområden som är viktigast för näringslivsutvecklingen och nu när programmet är antaget kan vi dyka ner på aktivitetsnivå för att skapa action. Vi gläder oss åt av det engagemang som finns kring näringslivsutvecklingen och ser fram emot att utveckla programmets alla delar tillsammans med kollegor inom den kommunala organisationen och i näringslivet under hösten, säger Maria Standar.

Det näringslivsstrategiska programmet kan du läsa i sin helhet här.

Alingsås kommun