Publicerad 2021-06-14, kl 15:53

Tre finalister i markanvisningstävling

Nu är tre finalister i markanvisningstävlingen för Skogskullen 1 klara. Nu fortsätter processen innan vi har en vinnare under hösten.

Många intressanta projektidéer har lämnats in och efter en något förlängd bedömningsprocess har nu dryga 30 blivit tre. Finalisterna i markanvisningstävlingen för Skogskullen 1 är:

  • Sverigehuset/Semren&Månsson/Frankly
  • FO Peterson/Sweco
  • RO-Gruppen/Stadsporten/Wingårdhs

Dessa tre aktörer har kunnat presentera projektidéer som tydligt knyter an till Alingsås identitet, samt till markanvisningstävlingens övriga förutsättningar. De har även presenterat starka team med mycket kompetens samt goda referensprojekt.

— Gensvaret på tävlingen var över vår förväntan och det har varit en grannlaga uppgift för oss att välja ut finalisterna. De tre finalisterna har alla visat att de har förstått vår vilja med Skogskullen 1: att skapa vackra hus som knyter an till vår stads särart och byggnadstradition. Att bygga ett kvarter som alingsåsarna verkligen kan vara stolta över, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

— Nu är vår förhoppning att finalisterna i tävlingens nästa steg går in helhjärtat för att visa att de förmår att förverkliga sina projektidéer. Våra förväntningar är höga och vi hoppas att de tre aktörerna verkligen vågar skapa något klassiskt som andas Alingsås och som kan bli ett riktmärke för framtida nybyggnation i vår kommun, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande. 

De båda kommunalråden konstaterar vidare att tävling framöver kommer att vara regel när kommunen säljer mark för bostadsändamål.

— Den respons vi fått är ett intyg på att tävlingsförfarande är en utmärkt metod för marktilldelning.

Arbetet går nu in i nästa fas, där aktörerna ska omsätta sin projektidé till ett gestaltat förslag genom att presentera bland annat situationsplan, gatuvybilder, samt övriga illustrationsbilder. Sista dag för inlämning av handlingar är i mitten av september, därefter ska ett vinnande förslag koras.

Formell tilldelning väntas ske i kommunstyrelsen under november månad.

Alingsås kommun