Publicerad 2021-06-10, kl 12:00

Alingsås vårdnadshavare och elever bland de mest nöjda i regionen

Alingsås kommun får goda resultat i årets enkät där hela Göteborgsregionens förskolor och grundskolor har undersökts. Både kommunens förskolor och grundskolor får högre betyg än snittet.

Helhetsomdömet för förskolorna i Göteborgsregionen är överlag mycket högt, 4,33 på en 5-gradig betygsskala. Alingsås helhetsomdöme hamnar på 4,44 och får högre resultat i alla frågeområden än Göteborgsregionen som helhet.

– Det är mångårigt arbete med att stärka förskolans systematiska kvalitetsarbete som givit avtryck i hur vårdnadshavarna upplever kvaliteten i förskolorna, säger Helena Balte, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Grundskoleleverna i Alingsås kommun är mer nöjda med sin skola jämfört med Göteborgsregionen. Exempelvis på frågan om niorna skulle rekommendera sin skola till andra får Alingsås ett index på 66 jämfört med 58 i regionen.

– Det är resultatet av de många skickliga personerna som arbetar i Alingsås skolor med att skapa den bästa möjliga skolan för varje elev. Det är vid sådana här tillfällen som det blir extra tydligt att alla i barn- och ungdomsförvaltningen gör ett otroligt bra jobb, säger Kent Perciwall (KD), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Enkäten bekräftar även att de områden som barn- och ungdomsnämnden tidigare pekat ut som områden att fortsätta utveckla, områden som rör ännu mer trygghet, studiero och att utveckla undervisning ytterligare för att möta alla elevers behov.

– Det är tydligt att vårt gemensamma målinriktade arbete ger utdelning. Det finns fortande delar som vi vill utveckla men jag kan konstatera att det är hög kvalitet i våra förskolor och skolor, avslutar Helena Balte, förvaltningschef.

De regiongemensamma enkäterna har genomförts i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner. För förskolan är det vårdnadshavarna som svarar och för skolan är det eleverna som svarar. Undersökningarna syftar till att ge ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna och skolorna.

Helena Balte

NULL

Förvaltningschef, Barn- och ungdomskontoret