Publicerad 2021-06-04, kl 07:47

Stipendie till alla studenter

I dag är det studentdag i Alingsås. Även i år tilldelas alla avgångselever ett presentkort från Alingsås Handel på 400 kronor ur Nils Trolle Lindgrens stipendiefond.

— Ett sätt att visa uppskattning för alla elever som gjort ett fantastiskt bra arbete under pandemiåren, säger Pär Hellsten, administrativ chef på Alströmergymnasiet.

I år är det cirka 340 elever som tar studenten i Alingsås. Alla har de jobbat på med sin undervisning under de förutsättningar som varit sedan coronapandemin bröt ut under våren 2020. I långa perioder har det bedrivits fjärrundervisning på distans, men samtliga elever har klarat den annorlunda situationen med bravur.

Som ett sätt att uppmärksamma var och en av eleverna tilldelas alla ett presentkort från Alingsås Handel på 400 kronor. Pengarna kommer från Nils Trolle Lindgrens stipendiefond, därifrån det också delas ut sedvanliga individuella stipendier.

— Ett roligt sätt att avsluta ett väldigt speciellt läsår på. Vi hoppas att presentkorten kommer väl till pass och ser dem som en sista hälsning till alla elever från oss på Alströmergymnasiet, säger utbildningschef Dennis Pavlovic

Fakta

Genom kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar Alströmergymnasiet för Nils Trolle Lindgrens stipendiefond. Vanligtvis utser lärarkollegiet en stipendiat i varje avgångsklass som tilldelas ett kontant stipendium om 3 000 kronor. Så har skett även i år, men utöver detta tilldelas alla avgångselever ett presentkort på 400 kronor på Alingsås Handel. Presentkortet kan användas hos de till Alingsås Handel anslutna butiker, restauranger och kaféer från och med nu och ett år framåt.

Alingsås kommun