Publicerad 2021-06-01, kl 13:48

Kommunen tar åter ut avgift för betalningspåminnelse och inkassokrav

Alingsås kommunen beslutade i mars 2020 om ett särskilt åtgärdsprogram för att stötta lokala näringslivet i samband med att coronapandemin slog till. Några av åtgärderna innebar att kommunen tillfälligt tog bort dröjsmålsränta och avgifter för betalningspåminnelser samt att kommunen inte skickade obetalda fordringar till inkasso.

Sedan årsskiftet tar vi åter ut avgift för betalningspåminnelser och inkassokrav. Numera hanteras detta via vår samarbetspartner Visma Financial Solutions.

Många åtgärder för att stötta näringslivet under coronakrisen finns kvar, läs mer om detta här:

Alingsås kommun