Publicerad 2021-05-26, kl 12:03

Information om spolning av avlopp

Just nu ringer företag runt till villaägare i kommunen och erbjuder sig att spola avloppsledningarna. De ger sken av att ha ett samarbete med kommunen, något som vi har fått in frågor om. Vi vill därför klargöra att det inte finns något samarbete eller uppdrag mellan kommunen och något sådant företag.

Flera fastighetsägare har blivit uppringda av ett företag som vill komma och spola avloppsledningar mot betalning. Enligt de personer som kontaktat kommunen vill företaget ge intryck av att de har ett samarbete med kommunen, men det stämmer inte.

Alingsås kommun har inget samarbete med något VVS-företag. Det finns heller inget krav på att ledningar ska spolas såvida det inte uppstått problem. Spolning av avloppsledningar behövs normalt bara när det uppstår problem, som till exempel stopp i avloppet.

Denna typ av företag kör sina kampanjer i olika delar av landet med jämna mellanrum. Det är inte olagligt att erbjuda tjänsten att spola avloppsledningarna, men vi ser allvarligt på att man försöker påskina att kommunen är inblandad. Dessutom är det i de flesta fall en onödig åtgärd.

Hör gärna av dig till oss om du är osäker på om det är Alingsås kommun som har kontaktat dig.

Alingsås kommun