Publicerad 2021-05-19, kl 11:51

Förskolebarn i Alingsås bygger pilkojor på offentliga platser

Under april och maj månad har fem förskolor runt omkring i Alingsås kommun varit med och byggt pilkojor. När projektet är avslutat kommer kojorna att få stå kvar.

Pilkojebyggarprojektet som kommunens förskolebarn är med och bidrar till är en del av ett utställningsprojekt på Nääs som handlar om lekstugor och kojor, barns byggande och barns egna byggnader.

Projektets olika workshops finansieras med hjälp av bidrag från Skapande Skola och huvudsyftet är att barnen ska få möjlighet att skapa med en professionell kulturaktör. Brogårdens förskola, Stockslycke förskola, Tegelslagarens förskola, Gräfsnäs förskola och Rävlyans förskola har alla varit med och byggt varsin koja. Barnen har fått träffa en designer och utformat en ritning, för att sedan tillsammans med designern byggt upp kojan i pil.

Alla kojor är byggda på offentliga grönområden, dels för att inte riskera att rötterna växer in i några rör, men också för att allmänheten ska kunna ta del av kojorna när de är klara.

– Installationerna är byggda i nära anslutning till våra verksamheter. Många av kojorna ligger invid en lekplats eller i ett grönområde mellan bostadskvarteren. Förhoppningen är att kojorna ska kunna användas även på fritiden och inspirera till lek efter att vårt projekt är slut, säger Linda Alm, barn- och ungdomsförvaltningens samordnare för Skapande Skola i Alingsås kommun.

Utställningen ”Där fantasin bor” om lekstugor och kojor kommer att vara öppen för allmänheten på Slöjd & byggnadsvård på Nääs den 4 juni till 31 oktober.

Utställningen på Nääs som pilkojebyggarprojektet grundar sig i

Alingsås kommun