Publicerad 2021-05-10, kl 08:13

Stort intresse i markansvisningstävling

Många aktörer vill anta utmaningen att bygga Stadsskogens vackraste byggnad. Det visar det stora intresset för den markanvisningstävling som nu går in i nästa steg.

Mellan den 30 mars och den 7 maj hade aktörer möjlighet att skicka in en projektidé i den pågående markanvisningstävlingen. Det handlar om fastigheten Skogskullen 1 i Stadsskogen, som Alingsås kommun vill ska bebyggas med något vackert som andas Alingsås och som alingsåsarna kan vara stolta över.

Under den dryga månaden har över 30 intresseanmälningar skickats in, och nu börjar det svåra arbetet med att välja ut tre bidrag som tar sig till nästa steg.

– Intresset har varit jättestort, och det tycker vi självklart är väldigt roligt! Vi får, precis som vi hoppades på, ett angenämt problem att välja ut tre aktörer eftersom projektidéerna genomgående håller hög kvalitet, säger projektledaren Jesper Sjögren.

Utöver Jesper och hans kollega Axel Peterson är en jurygrupp bestående av ett antal tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret samt kommunstyrelsens presidium delaktig i urvalsprocessen. De tre bästa förslagen ska väljas ut, och de utvalda aktörerna har sedan sommaren på sig att lämna in mer omfattande material där visionerna från projektidén översätts till en gestaltad och synlig form. 

Till sin hjälp med att utse en vinnare har arbetsgruppen anlitat extern arkitektkompetens som ska bedöma de tre förslag som tävlar i nästa steg med avseende på arkitektur och gestaltning. Det förslag som utses till vinnare kommer att ges möjlighet att köpa och bebygga marken, under förutsättning att tävlingsförslaget efterlevs. Det formella beslutet om tilldelningen fattas på politisk nivå i kommunstyrelsen under hösten.

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten