Publicerad 2021-05-10, kl 13:09

Ökat nyföretagande i Alingsås

Nyföretagandet i Alingsås ökar, visar de senaste undersökningarna. Alingsås kommun landar på 52:e plats i den årliga Nyföretagarbarometerns rankning av landets 290 kommuner.

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket som varje år presenterar antal nyregistrerade företag per 1000 invånare i alla kommuner. Resultatet från 2020 visar på goda siffror för Alingsås kommun. I Nyföretagarbarometern hamnade Alingsås på plats 52 i Sverige med 279 nystartade företag under året. Det är en ökning med 25 platser och 57 företag från föregående år.

Just nyföretagarbarometern mäter särskilt aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Det finns även andra bolagsformer och sammantaget är den totala mängden nystartade företag i Alingsås kommun 293 stycken bland samtliga företagsformer för 2020. År 2019 var samma siffra 229. Det är alltså en markant ökning.

– Vi ser en tydlig trend i att det startas många nya företag i hela Sverige just nu. Alingsås är inget undantag. Nyföretagarstatistiken för 2021 fortsätter också att öka kraftigt och i Alingsås har vi haft en ökning av nystarter inom samtliga bolagsformer under första kvartalet jämfört med i fjol. Några faktorer som gör att nyföretagandet lyfter är att många hyser hopp om framtiden, med lättnader i restriktionerna kring pandemin, säger Anna Milsta, näringslivsstrateg på Alingsås kommun.

Nyföretagarcentrum ger råd

Nyföretagarcentrum Alingsås startade upp lokalt år 2019 för att ge personer som funderar på att starta företag eller nyligen har startat eget, möjlighet till kostnadsfri rådgivning av företagare som har kunskap om de lokala förutsättningarna. Där ser man positivt på utvecklingen:

– Av de företag som räknas med i Nyföretagarbarometern var vi med och hjälpte 21 företag genom konkret rådgivning. Vi ser att rådgivningsverksamheten ger effekt och är ett bra komplement till kommunens arbete med nyföretagande, säger Jenny Almén Linn, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Alingsås.

Framförallt är det aktiebolag och enskilda firmor som ökar mest. I Alingsås är branscherna spridda.

– Det är positivt att Alingsås har en mångfald av olika branscher och yrken. Det gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar och bidrar också till en bredare arbetsmarknad med fler yrken. Dessutom höjer det kommunens värde som en attraktiv stad att både leva, bo och verka i, avslutar Anna Milsta.

Alingsås kommun