Publicerad 2021-05-06, kl 11:57

Azra svarar på frågor i ny funktion

I januari startade samhällsbyggnadsförvaltningen med en ny frontdesksfunktion. Azra Camdzic Ibrahimovic är ansvarig för att ta emot de frågor som kommer in.

Syftet med den nya funktionen är att erbjuda alla alingsåsare och kommunens näringsliv en enkel väg in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Frontdeskfunktionen tar emot alla typer av frågor, exempelvis inom bygglov, avfallshantering, planarbeten, olika tillstånd samt park och natur.

— Det jag inte kan svara på själv tar jag vidare till rätt enhet så att alla kan få svar på sina frågor, säger Azra Camdzic Ibrahimovic.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen