Publicerad 2021-04-30, kl 12:45

Flera nya e-tjänster för företagare

Samhällsbyggnadförvaltningen jobbar ständigt för att underlätta för det lokala näringslivet. Ett sätt är att skapa e-tjänster, och på senare tid har flertalet nya sådana lanserats.

Digitaliseringsresan på samhällsbyggnadsförvaltningen går stadigt framåt. En del i resan är att erbjuda e-tjänster för både privatpersoner och företagare som har något ärende att uträtta.

— Det blir mycket kortare ledtider med en e-tjänst än med blanketter – där man även riskerar att missa att fylla i någon viktig del. Många företagare behöver ofta snabba svar och därför känns det jättebra att vi har fått så många e-tjänster på plats den senaste tiden, säger Susanne Norling, utvecklingschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nya e-tjänster 

Ansök om TA-plan eller schakttillstånd
En trafikanordningsplan krävs varje gång ett arbete påverkar trafiken. Samma e-tjänst använd även för att ansöka om schakttillstånd.

Beställ kort till återvinningscentral
Här kan du beställa inpasseringskort till både Bälinge och Sollebrunns återvinningscentral. Företagare kan beställa vågkort, och det går även att beställa ersättningskort om du förlorat ditt tidigare. 

Anmälan om hygienisk behandling
För den som startar eller tar över en verksamhet som innefattar exempelvis fotvård, piercingar eller tatueringar.

Anmäl dagvattenanläggning
Tänk på att många dagvattenanläggningar har anmälningsplikt. Det ordnar du i den här e-tjänsten.

Registrera livsmedelsverksamhet
Här kan alla som startar eller tar över en befintlig verksamhet inom livsmedel registrera sig.

Begäran om planbesked (lanseras inom kort)
Planerar du en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver tas fram? Då behöver du begära ett planbesked.

E-tjänster sedan tidigare 

Anmälan om installation av oljeavskiljare
Används både för nya oljeavskiljare innan de installeras och för befintliga som inte anmälts tidigare.  

Femårsbesiktning av oljeavskiljare
Här rapporteras femårsbesiktningar av oljeavskiljare in av besiktningsföretaget, verksamheten eller fastighetsägaren.

Försäljning av folköl
Innan man får börja sälja folköl ska en anmälan göras via denna e-tjänst.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Innan försäljningen startar ska det anmälas via denna e-tjänst.

Årsrapport av kyl- eller värmepumpsutrustning
Här rapporteras årligen alla kontroller och åtgärder som gjorts på en kyl- eller värmepumpsutrustning.

Ansök om servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 
Ansökan ska skickas in och godkännas innanservering av alkohol kan starta.

Registrera serveringsansvarig personal
Här anmäler restauranger och andra som serverar alkohol när det är ny personal som ansvarar för alkoholserveringer.

Ansök om bygglov
Här ansöker du om bygglov vid tillbyggnad eller nybyggnad.

Boka tid med bygglovshandläggare
Boka ett rådgivande möte med bygglovshandläggare.

Komplettera pågående bygglovsärende
Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. 

Beställ nybyggnadskarta 
Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov.

Utstakning och lägeskontroll 
I samband med byggnation behöver du beställa utstakning och lägeskontroll.

Uppgifter till lägenhetsregistret 
Här meddelas nya uppgifter till lägenhetsregistret i samband med nybyggnation eller ombyggnad.

Alingsås kommun