1 Driftstörningar

Publicerad 2021-04-22, kl 13:00

Alingsås tar stort kliv i SKR:s mätning av kommunernas företagsklimat

Alingsås kommun höjer sitt övergripande nöjd kund-index (NKI) med 8 steg, från 59 till 67, i Sveriges Kommuner och Regioners årliga mätning av företagarnas nöjdhet med den kommunala servicen.

”Insikt” kallas undersökningen som bygger på enkätsvar som företagare som haft ärenden hos kommunen får svara på efter att ärendet hanterats. De får svara på frågor om bland annat bemötande, effektivitet och kompetens.

– Insikt är en undersökning som mäter faktiska ärenden hos kommunen och inte bara företagarnas attityder, och den här ökningen är därför extra glädjande, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Alingsås.

De områden som undersöks är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Alingsås kommuns index stiger alltså markant i 2020 års mätning, från 59 till 67. Alingsås är därmed tvåa på listan över kommuner i Göteborgsregionen som ökar mest i år. Gränsen mellan ett lågt och ett godkänt betyg går vid 62 enligt SKR:s egen definition.

I Alingsås har nöjd kund-index för hanteringen av bygglov stigit från 37 till 52. Det är alltså fortfarande ett lågt betyg men en stor ökning.

– Under första halvan av 2020 hade vi fortfarande en bygglovskö och det präglar säkert betyget på ärendena från den tiden. Nu är bygglovskön helt utraderad och vi tror därför på ett ännu högre index i nästa års mätning, säger Fredrik Linusson, samhällsbyggnadschef.

Alingsås betyg för hanteringen av serveringstillstånd ligger ovanligt högt jämfört med andra kommuner, med ett index på 84.

– Vi har jobbat målmedvetet med att förbättra både vårt bemötande och effektiviteten i vår handläggning och det är glädjande att vi ser resultat av det, säger Helena Ingvarsson, chef Hälsoskyddsenheten, och fortsätter:

– Alingsås var också tidigt ute med flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet när pandemin slog till och det är klart att även sådant kan ha betydelse för hur företagarna uppfattar kommunens service.

Även inom markupplåtelse och livsmedelskontroll får kommunen väl godkänt, medan man inom miljö- och hälsoskydd får ett lägre betyg.

– Vi är glada men inte nöjda. Det är härligt att få ett kvitto på att vårt hårda arbete ger resultat men vi siktar ännu högre när vi blickar framåt, avslutar Daniel Filipsson. 

Alingsås kommun