Publicerad 2021-04-12, kl 09:11

Ny e-tjänst för TA-planer och schakttillstånd

Nu blir det enklare att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd. Detta då kommunen nu lanserat en ny e-tjänst för dessa ärenden.

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas varje gång ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken. Den som utför arbetet på platsen är ansvarig för att skicka in en TA-plan för godkännande till Alingsås kommun.

Tidigare har TA-planen endast kunnat skickas in via en blankett. Men nu finns det en e-tjänst där du fyller i hela din ansökan. Så snart du har skickat in den dyker den upp hos Alingsås kommun som på ett enkelt och tydligt sätt antingen godkänner din ansökan eller begär in kompletterande uppgifter.

Första gången du använder e-tjänsten måste du registrera dig som användare. När du sedan återvänder en andra eller tredje gång kan du enkelt logga in som samma användare och direkt fylla i uppgifterna i din ansökan. Den nya e-tjänsten används till både TA-planer och schakttillstånd.

Läs mer om TA-planer och schakttillstånd här.

Länk till de nya e-tjänsten inklusive instruktionsvideo.

Manual den nya e-tjänsten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen